اجاق حسن روحانی اصلاح طلبان اخبار سیاسی و اجتماعی

اجاق: حسن روحانی اصلاح طلبان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی از کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل شکایت نکرده‌ایم / کویت

منبع کویتی نقض حریم دریایی این کشور به وسیله کشور عزیزمان ایران و نفوذ قایق‌های ایرانی به آبهای‌های منطقه‌ای کویت را تکذیب کرد.

از کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل شکایت نکرده‌ایم / کویت

کویت: از کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل شکایت نکرده ایم

عبارات مهم : ایران

منبع کویتی نقض حریم دریایی این کشور به وسیله کشور عزیزمان ایران و نفوذ قایق های ایرانی به آبهای های منطقه ای کویت را تکذیب کرد.

یک مسئول وزارت خارجه کویت اعلام کرد که این کشور همچنان منتظر پاسخ نامه های امیر کویت به سران عربستان، مصر، امارات، بحرین و قطر است.

از کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل شکایت نکرده‌ایم / کویت

به گزارش فارس، یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت با اشاره به ارسال نامه های امیر کویت به وسیله «صباح الخالد» وزیر خارجه این کشور به عربستان، امارات، بحرین، مصر و قطر، گفت که ما همچنان منتظر دریافت پاسخ این نامه ها هستیم.

وی در مصاحبه با روزنامه «الجریده» کویت در پاسخ به این پرسش که آیا در این نامه ها به برگزاری نشست در سطح وزرای خارجه جهت دستیابی به نقطه یکسان و تحقق آشتی در نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس دعوت شده است هست، تصریح کرد که چنین چیزی در این نامه ها عنوان نشده است.

منبع کویتی نقض حریم دریایی این کشور به وسیله کشور عزیزمان ایران و نفوذ قایق‌های ایرانی به آبهای‌های منطقه‌ای کویت را تکذیب کرد.

با گذشت دو ماه از قطع روابط بین چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر به بهانه حمایت از تروریسم، این کشورها همچنان بر مواضع خود مبنی بر تسلیم شدن قطر در برابر خواسته های 13 گانه آنها پافشاری دارند و در برابر قطر نیز برطرف محاصره این کشور را شرط گفت وگو قرار داده است.

از کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل شکایتی نکرده ایم

این منبع کویتی همچنین خبر یک روزنامه محلی راجع به شکایت کویت به شرکت ملل در رابطه با نقض حریم دریایی این کشور به وسیله کشور عزیزمان ایران و نفوذ قایق های ایرانی به آبهای های منطقه ای کویت را تکذیب کرد.

یک روزنامه محلی کویت در خبری مدعی شده است بود که گشتی های سپاه کشور عزیزمان ایران منطقه نفتی الأریاق کویت نفوذ کرده و یک شهروند کویتی را مورد بازرسی قرار داده اند.

از کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل شکایت نکرده‌ایم / کویت

واژه های کلیدی: ایران | بحرین | امارات | ایرانی | روزنامه | عربستان | عربستان، | وزارت خارجه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs